Zabezpečenie súladu s požiadavkami GDPR

  V poslednom období sa na trhu objavilo množstvo produktov, ktoré za zvýhodnenú cenu ponúkajú dodávku zariadení, systémov alebo analýz, ktoré sľubujú zabezpečenie súladu s požiadavkami GDPR. Dodávatelia týchto produktov alebo služieb neklamú. Vravia len to, čo zákazníci chcú počuť. Vyriešenie problému skloňovaného pod názvom GDPR. Dokonca väčšina z ich produktov sú nápomocné pri zabezpečení požiadaviek tejto regulácie.

  Ale pravda je taká, že žiaden dodávateľ Vás nezbaví povinnosti implementovať zmeny v spoločnosti pre zabezpečenie súladu s GDPR. Žiaden software, hardware alebo analýza to nespraví za Vás.

  Bezpečnosť je drahá záležitosť. Stále platí zlaté pravidlo – „Bezpečnosť je taká silná, ako najslabší článok reťaze“. Nie je efektívne investovať do čiastkových riešení, pokiaľ nemáte zabezpečené elementárne veci. Predkladáme návod, ako sa dá „primerane“ dosiahnuť súlad s požiadavkami. Tento spôsob je systémový a zabezpečuje efektívne použitie zdrojov pri dosiahnutí maximálnych výsledkov.

  Frekventovaná otázka je ohľadom dĺžky implementácie. Zavedenie GDPR si vyžaduje implementáciu v rozsahu 3 – 12 mesiacov a je závislá hlavne od:

  • stupňa podpory manažmentu
  • rozsahu spracovania osobných údajov
  • úrovne riadenia informačnej bezpečnosti

  Každopádne času neostáva veľa, preto je vhodné prijať racionálne systémové kroky a nedať sa ovplyvniť zázračnými riešeniami, ktoré to spravia za Vás. 

   

  Zavádzanie GDPR v spoločnostiach.

  Návrh zavádzania GDPR v spoločnosti obsahuje celkovo desať hlavných domén zaradených do troch hlavných skupín STRATÉGIA – IMPLEMENTÁCIA – KONTINUÁLNE ZLEPŠOVANIE

   

  Stratégie GDPR

  1. Budovanie povedomia – Oboznámenie s agendou GDPR, prínosy, požiadavky, termíny
  2. Stratégia GDPR– Definovanie rolí a jednotlivých zodpovedností, definovanie projektu, zdrojov, termínov
  3. GAP analýza – Vykonanie rozdielovej analýzy vzhľadom na GDPR a riadenia informačnej bezpečnosti v spoločnosti

   

  Implementácia GDPR

  1. Klasifikácia – Klasifikácia Informačných systémov vzhľadom k GDPR
  2. Funkčné požiadavky – Definovanie funkčných požiadaviek. (Práva dotknutých osôb, Retenčné doby, Reportovanie incidentov ...)
  3. Pracovné postupy – Definovanie pracovných postupov a zodpovednosti

   

  Kontinuálne zlepšovanie GDPR

  1. Riadenie rizík – DPIA Analýza dopadu posúdením hrozieb, zraniteľností, pravdepodobnosti a dopadu na spoločnosť
  2. Návrh opatrení - Akčný plán implementácie opatrení na zníženie kritických hrozieb
  3. Tvorba dokumentácie – Povinná dokumentácia (Evidenčné listy) plus všetky náležitosti v zmysle nariadenia
  4. Vytváranie záruk – Audit  a Certifikácia – Certifikácia akreditovaným orgánom. Udelenie štatútu súladu s požiadavkami GDPR
  © Copyright 2017. All Rights Reserved, gdpr-2018.sk Webdesign by Initpro.sk

  Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte. Ďakujeme.

  Súhlasím